مشاور و مجری تبلیغات نوین در کلیه رسانه ها

ALIAN TASVIR

Alian Advertising Agency is a Consultant and excecutor of new advertis ements in all media

طرح پخش رایگان تیزر تلویزیونی و رادیویی......................................................................... Social Network

Share this Page on Social Page

آژانس عالیان تصویر با شماره مجوز08014954 از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در سالیان اخیر با اداره کل بازرگانـی  صدا و سیما بعنوان نماینده پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی قرارداد همکاری داشته و تاکنون برای بسیاری ازمشتریانخود اقدام به عقد قرارداد و پخش تیزر با شرایط ویژه نموده است. پیرو اجرای طرح حمایت از کارگر ایرانی در چهار سال گذشته و استفاده تعـداد زیادی از شـرکتهای تولیـدی از این طــــرح طبق بخشنامه سال 1400 اداره کل بازرگانی صدا وسیمابه آن دسته از تولید کنندگان محصول نهایـی که ســابق براین از طرح رایگان استفاده نموده اند برای امسال نیز میتوانند با شرایط ویژه از این سهمیه مجددا بهره مند شوند.
آژانس تبلیغاتی عالیان تصویر پس از عقد قرارداد سه جانبه با اداره کل بازرگانی برای شرکت های طرف قـرارداد خــود پس از اخذ کد تیزر و انتخاب کنداکتوراقدام به پخش تیزر تلویزیونی و رادیوئی رایگان از شبکه های سراسری مینماید.


مدارک مورد نیازبرای قرارداد رایگان شامل موارد ذیل میباشد:
1- روزنامه رسمی 2- اساسنامه 3 – ثبت نام تجاری 4 – پروانه بهره برداری 5 – لیست
پرسنل بیمه شد
6 – معرفی نامه آژانس تبلیغاتی