مشاور و مجری تبلیغات نوین در کلیه رسانه ها

ALIAN TASVIR

Alian Advertising Agency is a Consultant and excecutor of new advertis ements in all media

مدیریت و برنامه ریزی رسانه ای.................................................................... Social Network

Share this Page on Social Page​

مدیریت و برنامه ریزی رسانه ای

فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی تحول بزرگی در صنعت رسانه به وجود آورده است. یکی از بخشهای مهم در فرایند تبلیغات هدفمند، برنامه ریزی رسانه و استفاده از رسانه های موثـــــر میباشد. در پروژه های تبلیغاتـــی کوچک، این کار توسط خود شرکتها انجام میشود و در کمپین های تبلیغاتی بزرگ، معمولاً مطالعات و فعالیتهــای اجرایــی مربوط به توسط آژانس های تبلیغاتی به اصطلاح فول سرویس انجام میشود.
بیشترین پولی که صاحبان کالا یا خدمت در یک کمپین تبلیغاتی هزینه (سرمایه‌گذاری) می‌کنند در بخش خرید رسانه‌ای  است. همین موضوع اهمیت واحد استراتژی و برنامه‌ریزی رسانه را بیشتر نمایان میکنـد. بودجه بندی رسانه ، تحلیل رسانه‌های مختلف و شناسایی کارایی آن‌ها، پایش تأثیرگذاری رسانه‌ها و میزان اثربخشی هر رسانه، همچنین تنظیم کردن گزارش‌های مرتبط با عملکرد رسانه‌ای برند، از تخصص های این دپارتمان میباشد.
آژانس تمام خدمات عالیان تصویر پس از بررسی موقعیت و اهداف برند با توجه به فرایند ذیل اقدام به برنامـــه ریزی علمی و تجربی در خصوص پخش تبلیغات در رسانه های مناسب و پربازخورد مینماید.
Target Audience Analysisشناخت جامعه هدف
Media Research تحقیقات رسانه
Media Objectives هدف گذاری رسانه
Media Portfolioانتخاب سبد رسانه
Scheduling and Budgetingزمانبندی و بودجه بندی