مشاور و مجری تبلیغات نوین در کلیه رسانه ها

ALIAN TASVIR

Alian Advertising Agency is a Consultant and excecutor of new advertis ements in all media

دپارتمان طراحی و برنامه ریزی کمپین........................................................... Social Network

Share this Page on Social Page

دپارتمان طراحی و برنامه ریزی کمپین

 
کمپین تبلیغاتی، به برنامه تحقیقاتی و علمی گفته میشود که بر اساس شناخت دقیق محصــــول و بازار، رفتار مصــرف  کننده، روان شناسی مخاطب و در قالب برنامه ای دقیق و زمانبدی شده طراحی و اجرا میگردد. آژانس عالیان تصـــویر بر اساس اهداف برند و نوع محصول و یا خدمات، توسط تیم متخصص خود اقدام به تهیه و نگارش کمپین 360 درجه تبلیغات ، بازاریابی و فروش برای مشتریان گرامی مینماید.
برخی خدمات این واحد عبارتند از :
تعیین اهداف بازاریابی و تبلیغات، تعیین استراتژی های برندینگ، ارتقاء یا اصلاح جایگاه برند و محصـــــول، ارزیابی و سنجش قدرت برند، تحلیل پیام های ارتباطی رقبا، برنامه ریزی و تبیین استراتـژی رســــانه، تعیین و نظارت بر اجرای محتوای کمپین، شعار، سناریو هوشمندانه، طرح گرافیکی، رخدادهای ارتباطی ، تعیین اهــداف بازاریابـــی و تبلیغاتــی تحقیقات بازار و تحلیل داده ها، آسیب شناسی محصولات ، بررسی بازار برند ، تحلیل رفتار مصرف کننده ، استراتژی قیمت گذاری بازار…
تجربه ثابت نموده است که تبلیغات پراکنده، بدون برنامه و فاقد چشم اندازهای استراتژیک، به نتیجه مطلوب نمیرسد لذا در آژانس عالیان تصویر سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشتری و  بررسی پیام های تجاری و ایده اصلی تبلیغاتی، کمپین یکپارچه ای ارائه شود.