مشاور و مجری تبلیغات نوین در کلیه رسانه ها

ALIAN TASVIR

Alian Advertising Agency is a Consultant and excecutor of new advertis ements in all media

دپارتمان طراحی خلاقانه ، گرافیک ، چاپ ........................................................ Social Network

Share this Page on Social Page

دپارتمان طراحی خلاقانه ، گرافیک ، چاپ


طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین، هنر ارتباط بصری با مخاطب است که از طریق واژه ها، تصاویر و ایــده ها اطلاعاتــی را منتقل کند. رشته پر رمز و راز طراحی گرافیک در همـه جا و با همه سلیقــه ها برای خــود جایی باز کرده و در ارتبــــاط با صنعت نیز به هنرنمایی پرداخته است. گرافیک زبان تصویری است. استفاده از علائم، سمبل ها، خطوط، منحنی ها و نمادها  در کنار رنگهای موزون و حساب شده دنیایی از حرف و معنا را در خود جای داده است.
یک طراح گرافیک باید بداند چگونه با خلق و ساماندهی یک سلسله عوامل تصویری، مفهوم و پیام خاصی را در جهت هدفی مشخص بیان کرده و در مخاطب تاثیر مورد نظر را ایجاد کند. برای این منظور، گرافیست ابتدا باید درک مناسبی از کلیت کار و اطلاعات پیام پیدا کند، سپس نقشه کار را طراحی کرده و در نهایت راه حلی تصویری با کمک ایده، تصاویر، فرم ها،رنگ ها و نوشته ها برای رساندن پیام ارائه دهد در یک طراحی گرافیکی عوامل مهمی چون ایده پردازی، خلاقیت و جذابیت نقش مهمی ایفا میکنند. بخش ایده یعنی پیدا کردن فکری که بتواند محتوا را به خلاصه ترین شکل بیان کند. درست مانند اینکه یک کتاب یا فیلم در یک جمله تعریف شود، به شکلی که نتواند خلاصه تر از آن باشد ولی تا حد امکان تمام داستان را هم بیان کند. هرچه ایده با محتوا، پیام و هدف مرتبط باشد، احتمال خاص بودن ایده زیادتر میشود. ایده علاوه بر داشتن محتوای خاص باید درک مخاطب را نیز در نظر بگیرد.
خلاقیت نیز به این معناست که چیزی بوجود آید که پیش از آن وجود نداشته است. اما اولین گام در راه طراحی گرافیکی ایجاد جذابیت برای مخاطب است. یعنی یک گرافیست قبل از هر کار باید توانایی ایجاد کشش اولیه برای ارتباط با بیننده اثرش را داشته باشد. جذاب کردن یک اثر هم میتواند از طریق ترفندهای گرافیکی و ابداعات بصری و هم از طریق ایده و محتوای ناب بوجود آید.
شرکت تبلیغاتی عالیان تصویر با درک اهمیت فوق العادۀ ارتباط تصویری در بازاریابـی و تبلیغـات، اقدام به ایجـــاد واحــد طراحی گرافیک در شرکت نموده است. در این واحد گروهی از بهترین طراحان گرافیک و با ایده های خلاقانه نقش موثری  را در خلق هویت بصری برندهای مشتریان داشته اند.