مشاور و مجری تبلیغات نوین در کلیه رسانه ها

ALIAN TASVIR

Alian Advertising Agency is a Consultant and excecutor of new advertis ements in all media

ساخت انیمیشن و موشن گرافیک.................................................................. Social Network

Share this Page on Social Page

New Page 1

ساخت انیمیشن و موشن گرافیک
 

در حال حاضر در کـشور ما پروژه های ساختمانی و معماری بسیار خوبی در حال اجرا هستند که روز به روز هم به تعـداد آنها افزوده می شود. مسئله مهم در این بخش، معرفی و رقابت در فروش، بین سازندگان این پروژه ها است که داشتن  انیمیشن سه بعدی با کیفیت بالا، می تواند کمک شایانی در معرفی پروژه به کارفرمایان و مشتریان داشته باشد. از انیمیشن معماری می توان برای پروژه هایی که در مرحله مطالعه و یا جذب سرمایه می باشند استفاده بهینه نمود.
آژانس عالیان تصویر با تیم تخصصی خود در این زمینه در طول سالیان اخیر پروژه های ساختمانی بسیاری را در قالـــب انیمیشن معماری تهیه و تحویل کافرمایان محترم نموده است.
موشن گرافیک دوبعدی
موشن گرافیک از دو کلمه موشــن و گرافیک تشکیل شده و به عبارت دیگــر، نوعــی گرافیک است که دارای تکاپــــو وتحرک است ، برای انتقال پیام کلیپ یا مفاهیم نهفته در آن از قابلیتهــای هر دو موضوع استفاده میشـود . ارائه محتــوابصورت موشن گرافیک، به دلیل دارا بودن حرکت و صدا، جذابت بیشتری را برای مخاطبین به همراه دارد تیـم موشـن گرافیک این مجموعه با توجه به نوع محصول یا خدمات مشتری اقدام به نوشتن سناریو خلاق نمـــوده، سپس توسط تیم کارگردانی و عوامل اجرایی خود اقدام به ساخت تیزرهای موشن گرافیک دو بعدی و سبک ماژیک وایت بردی با بالاترین کیفیت مینماید.