مشاور و مجری تبلیغات نوین در کلیه رسانه ها

ALIAN TASVIR

Alian Advertising Agency is a Consultant and excecutor of new advertis ements in all media

دپارتمان تبلیغات محیطی

دپارتمان تبلیغات محیطی


بیلبورد تبلیغاتی محلی برای درج آگهی و تبلیغ می باشد که یکی از رایج ترین شیوه های تبلیغات است. بیلبوردها معمولاًدر جاهایی مثل شریان های اصلی و فرعی ، میادین شهــری ، بزرگ راه ها و جــاده ها نصب می شوند.
پیام تبلیغاتی فقط در حد چند کلمه کوتاه بر روی بیلبـوردها اعمال می شود. بهتـر است این چنـد کلمــه طـوری طراحـی شود که کوتاه ، آهنگین ، گیرا و جذاب باشد زیرا مخاطبانی که نظاره گر بیلبوردها هستند معمـولاً افـرادی خواهند بود که سرنشین اتومبیل ها می باشند و با سرعت بالایی از مقابل بیلبــوردها عبـور می کنند بنابراین فقط چنـد ثانیـه برای دیدن پیام تبلیغاتی روی بیلبورد مهلت دارند به همین دلیل نوشتـه های بلند قابلیت خوانده شدن ســـریع را ندارند تاثیرگذاری بیلبورد در صورتی عملی است که در مدت زمان 6 الی ۱0 ثانیه دیده شوند تعداد کلمات در بیلبورد مهـم است و بهتر است از شش هفت کلمه در شعــار تبلیغاتـــی شما به کار نرود در بیلبـورد باید نام و لوگــوی برند شما به صورت مشخص حضور داشته باشد. در بیلبوردها تصاویر از کلمات مهمتر هستند و برای معرفی برند و محصـولتان هر چقدر کلمه کمتر و تصویر جذابتر باشد بهتر است. هولدینگ عالیان تصویر با توجه به نوع برند و مخاطب بهترین بیلبوردها را با قیمت مناسب دراختیار مشتریان محتـرم قرارمی دهد. برای انتخاب نوع بیلبورد و ویژگی های خاص آن که مناسب با کسب و کار شما باشد، بایستی مواردی مد نظر قرار گیرد که به آنها اشاره میشود.