مشاور و مجری تبلیغات نوین در کلیه رسانه ها

ALIAN TASVIR

Alian Advertising Agency is a Consultant and excecutor of new advertis ements in all media

دپارتمان برندینگ .......................................................................................... Social Network

Share this Page on Social Page

دپارتمان برندینگ


برندسازی یا برندینگ فرآیندی است که در آن شما نام برند خود را برای مخاطبین معنا میکنید. برندسازی یعنی تلاش برای رسیدن به معروفیت و محبوبیت … این موارد می تواند برای یک کسب و کار یا بـرای یک شخــص باشد که در آن شهرت و اعتبار مدنظر است. فرآیند برندسازی به‌ روش های مختلفی انجام میشود اما هدف نهایی آن تنها آگاهی مردم نسبت به نام و اعتبار برند شما است.
به طور کلی برندینگ، فرآیندی است که در طی آن به جایگاه احساسی و عاطفی یک محصول یا خدمت افـزوده میگردد، بدینوسیله ارزش آن برای مشتریان و سایر ذی نفعان افزایش می‌یابد. برندینگ حاصل پیام‌ها و گزارش‌های رسانه هاست. هر قدر تعداد این پیام ‌ها بیشتر و محتوای آن‌ها مطلوب تر باشـد نام تجاری قوی تر خواهد شد.