مشاور و مجری تبلیغات نوین در کلیه رسانه ها

ALIAN TASVIR

Alian Advertising Agency is a Consultant and excecutor of new advertis ements in all media

دپارتمان ایده های خلاقانه ............................................................................ Social Network

Share this Page on Social Page

دپارتمان ایده های خلاقانه
اتاق فکر و ایده پردازی ، جایی برای تولد ایده های نو و ظهور ایده های اولیه است.اتاق فکـر یک فعالیت گروهــی است که امروزه در بسیاری از سازمان ها ایجاد شده و به خلق ایده های نو و خلاقانه میپردازد. با استفاده از نیروهای جـوان وخلاق بهترین ایده ها برای تمامی شرکت ها و سازمان ها از درون اتاق فکر ایجاد میگردد تا نیاز کسب و کارها و مخاطبین هدف را به بهترین شکل مرتفع سازند. اتاق فکر عالیان تصویر بهترین ایده ها و تکنیک ها را در راستای اهــداف برنـد  شما خلق و اجرا کرده تا مسیر موفقیت را در دنیای تجارت و برند سازی برای شما آسان نماید

 قوانین اتاق فکر و ایده های خلاقانه :

حضور یک رهبر یا سرپرست برای هدایت جلسه لازم است.قبل از شروع طوفان مغزی، اهداف پروژه باید مشخص شود و در اختیار تمام اعضای گروه ایده پردازی قرارگیرد. زمان جلسه باید از قبل مشخص شده باشد. معمولاً جلسات ایده پردازی و اتاق فکر بین 30 دقیقه تا 2 ساعت است.فضای اتاق فکر باید ساکت، راحت و آرامش بخش باشد، بهتراست تعداد افراد حاضر در اتاق فکراز 7 نفر بیشتر نشود.از ایده های جدید استقبال کنید و
از جملات منفی استفاده نکنید.ایده های دیگران را کامل گوش کنید، به آنها بیفزایید تا ایده های جدید و پخته تری بسازید.ایده هاي جدید و خلاقانه، قالب یک برنامۀ تبلیغاتی محسوب میشوند. در آژانس عالیان تصــویر هر کمپیـــن یا برنامۀ تبلیغاتی صرف نظر از نوع رسانۀ مورد استفاده براساس ایده هاي خلاق شکل می گیرد. این ایده ها طـــی یک فرآیند خلاقانه در اتاق فکر توسط تیم خلاق و ایده پرداز شکل گرفته و به مرحله اجرا گذاشته میشود.