مشاور و مجری تبلیغات نوین در کلیه رسانه ها

ALIAN TASVIR

Alian Advertising Agency is a Consultant and excecutor of new advertis ements in all media

دپارتمان تولیدات رسانه ای ............................................................................ Social Network

Share this Page on Social Page

امروزه از تبلیغات تلویزیونی بعنوان اثربخش ترین وماندگارترین تبلیغ یاد میشود و همگان به این مهـم اذعـان دارند که با وجود هزینه زیاد پخش بازهم بسیاری ازبرندها وشرکت ها موفقیت فروش خود را مرهون پخش تیــزراز طـریق شبکه های مختلف تلویزیونی میدانند.  تولیدات رسانه‌ای یکی از تخصص های اصلی آژانس تبلیغاتی عالیان تصویر میباشد. امروزه با گسترش رســـانه های دیجیتال در کنار تبلیغات تلویزیونی، ساخت و تولید فیلم و تیزرهای تبلیغاتی خلاقانه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. تیم فیلمسازی عالیان تصویر متشکل از گروه کارگردانی ، تصویربرداری، نورپردازی،صـــدابرداری ، بازیگران حرفه ای، تیم تدوین و جلوه های ویـژه، تیـم گــریم وچهــره پردازی، گــروه صحنـه و لباس، گـروه تولیــد و تدارکات سینه موبیل و … پس از طراحی و نگارش سناریو خلاقانه وارد مرحله پیش تولیــد و انتخاب بازیگـر ولوکیشـن هـای مدنظر شده و اقدام به تولید تیزرهای تبلیغاتی با بالاترین کیفیت نموده و در نهایت تیزر ساخته شده برای پخـش در اختیار واحد بازرگانی قرار میگیرد.