مشاور و مجری تبلیغات نوین در کلیه رسانه ها

ALIAN TASVIR

Alian Advertising Agency is a Consultant and excecutor of new advertis ements in all media

دپارتمان تحقیقات و مشاوره بازاریابی.............................................................. Social Network

Share this Page on Social Page

دپارتمان تحقیقات و مشاوره بازاریابی

 
هولدینگ عالیان تصویر یک آژانس تبلیغاتی فول سرویس، با امکان ارائه مشاوره های علمـــی، هدفمنــــد و اثربخــش است. بنابراین در گام اول ارتباط با مشتری، مشاوران مجرب ما تمام تلاش خـــود را صـــرف کشف نیازهــای تبلیغاتـــی مشتری و پیدا کردن مناسب ترین راه حل عملیاتی متناسب با حوزه فعالیتـــی او مینمایند تا از این طـــریق هم ارائه خدمات به بهترین و مؤثرترین نحو ممکن انجام شود و هم هدف نهایی که همانا رضایتمندی مشتری است محقــق گردد.برای دستیابی به این مهم، از ابزار قدرتمند تحقیقات بازار استفاده میشود. تحقیقات بازار، شرکت را از وضعیت رقبــا،روندهای آتی بازار و رفتار مصرف کننده آگاه نموده و تصمیم گیری درست و اثربخش را مقدور میسازد.
برخی این خدمات این واحد عبارتند از :
مشاوره در خصوص تبلیغات فعلی و پیشین برند، مشاوره انتخاب استراتژی های تبلیغاتی، بررســـی وضعیـت تبلیغـاتی شرکت و مقایسه آن با رقبای اصلی، بررسی تعیین و تخمین بودجه های تبلیغاتی مورد نظر مشتری.